News
HomeNews
 

Vibrant Tamil Nadu Expo and Summit , Food edition 2018

Posted on : 22-05-2018 | Back | Print

Vibrant Tamil Nadu Expo and Summit , Food edition 2018

12-15 August 2018 at Grains Yard, Madurai, Tamil Nadu, India

The Tamilnadu Chamber Foundation is organinsing an International Expo and Summit on agro commodities – “Vibrant Tamil Nadu Expo and Summit, Food edition” 2018 from 12-15th August 2018 at Madurai, Tamil Nadu. This is the first of its kind of expo focused on the food and beverages sector in Tamil Nadu which is one of the leading producers of agro and food products.

The event will be mainly focused on Rice and cereals, Spices and Condiments, Sugar and Salt, Tea and Coffee, Vegetables and fresh fruits, Marine and Poultry food, Milk and Milk products, Bakery and Confectionary, Cashews and Groundnuts, Coconut and its product, Edible oil and seeds, Frozen and functional food, Millets and millet products, etc. Details of the event are available on the organisers’ website- www.vibranttamilnadu.com .

  • International delegates are being offered complimentary 3 nights accommodation at a STAR hotel, local transport including airport pick-up and drop facilities, all meals and factory visit to foreign delegates. 

  • The delegates can register on the following links:

https://goo.gl/forms/lWF9Vm6dERxDaeqm1

http://www.vibranttamilnadu.com/visitor-registration-form/

  • Contact:

Tamil Nadu Chamber Foundation

178-B, (2nd Floor), Kamarajar Salai, MADURAI-625009, India.

Phone: +91 75388 49222

Phone: +91 75388 70222

Emai: info@vibranttamilnadu.com

Website www.vibranttamilnadu.com


Hội Nghị Thượng Đỉnh & Triển Lãm Lương Thực Tamil Nadu 2018

12-15/08/2018 tại Grains Yard, Madurai, Tamil Nadu, Ấn Độ

Phòng Thương Mại Tamilnadu tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế và Hội nghị thượng đỉnh về các mặt hàng nông sản - “Hội Nghị Thượng Đỉnh & Triển Lãm Lương Thực Tamil Nadu 2018” diễn ra từ ngày 12-15/8/2018 tại Madurai, Tamil Nadu. Đây là lần đầu tiên triển lãm tập trung vào lĩnh vực thực phẩm và đồ uống ở Tamil Nadu, một sự kiện lớn của những nhà sản xuất nông sản và thực phẩm hàng đầu.

Sự kiện này chủ yếu tập trung vào gạo và ngũ cốc, gia vị, đường và muối, trà và cà phê, rau và trái cây tươi, thực phẩm biển và gia cầm, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo, hạt điều và lạc, dừa và sản phẩm chế biến từ dừa, dầu ăn được và hạt giống, thực phẩm đông lạnh và chức năng, các sản phẩm từ hạt kê và kê, v.v.v. Chi tiết về sự kiện này có trên trang web của nhà tổ chức - www.vibranttamilnadu.com

  • Các đại biểu quốc tế được cung cấp chỗ ở 3 đêm miễn phí tại khách sạn xếp hạng có sao, phương tiện giao thông địa phương bao gồm cả dịch vụ đưa đón sân bay, tất cả các bữa ăn và thăm nhà máy.

  • Các đại biểu có thể đăng ký trên các đường liên kết sau:

https://goo.gl/forms/lWF9Vm6dERxDaeqm1

http://www.vibranttamilnadu.com/visitor-registration-form/

  • Liên hệ:

Tamil Nadu Chamber Foundation

178-B, (Tầng 2), Kamarajar Salai, MADURAI-625009, Ấn Độ.

Điện thoại: +91 75388 49222

Điện thoại: +91 75388 70222

Emai: info@vibranttamilnadu.com

Websitewww.vibranttamilnadu.comGo to Top | Back | Print