News
HomeNews
 

Source India 2018 Global Reverse Buyer Seller Meet from 21- 23 September 2018, Surat, Gujarat, India

Posted on : 06-07-2018 | Back | Print

Source India 2018

Gặp Gỡ Những Nhà Nhập Khẩu Toàn Cầu

Từ 21- 23/9/2-18 tại Surat, Gujarat, Ấn Độ

 

Hội đồng xúc tiến xuất khẩu dệt may tổng hợp & tơ nhân tạo - SRTEPC đang tổ chức 'Source India 2018', là một cuộc gặp của những nhà bán hàng/xuất khẩu toàn cầu tại Surat từ ngày 21 – 23/9/2018. Hơn 200 người mua được lựa chọn sẽ được Hội đồng tổ chức sự kiện mời và cung cấp sự hiếu khách.

 

Những khách được đề cử sẽ nhận được từ SRTEPC:

• vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông miễn phí đến Surat,
• chỗ ở miễn phí cho 3 đêm trong khách sạn hạng thương gia ở Surat
• vận chuyển hàng không địa phương có điều kiện trong sự kiện này.

 
Dưới đây là các liên kết về ‘Source India 2018’

ø Source India sách giới thiệu liên kết: https://tinyurl.com/ydy243bh
ø Liên kết Mẫu đề cử: https://tinyurl.com/ybap69pd
ø Source India Video: https://youtu.be/gfppkkbSKLs

Công ty Việt Nam muốn tham dự ‘Source India 2018’  có thể liên hệ với  SRTEPC và Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, TP. HCM để đăng ký/ làm thủ tục tiến cử.


Liên hệ:


°       
Hội đồng xúc tiến xuất khẩu dệt may tổng hợp & tơ nhân tạo - SRTEPC

ông S. BALARAJU, Giám Đốc Điều Hành || T: +91-22- 62318282 (Board)

http://www.srtepc.in ||  E-mail: kala@srtepc.in

°       
Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ, TP. HCM

Chị Phạm Thị Tuyết, Trợ Lý Thương Mạit || T:0084-28-38237050 ext. 36|| E-mail: com.hcm@mea.gov.inSource India 2018

Global Reverse Buyer Seller Meet

from 21- 23 September 2018, Surat, Gujarat, India

The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council - SRTEPC is organizing ‘Source India 2018’, its flagship Global Reverse Buyer Seller Meet in Surat from 21st to 23rd September 2018. More than 200 ‘selected’ buyers will be hosted by the Council as its invited guests.

The nominated guests will receive from SRTEPC :

·        complimentary Return Economy Class Air fare to Surat,

·        free accommodation for 3 nights in a business class hotel in Surat

·        air conditional local transportation during the event.
 

Given below are the links about ‘Source India 2018’  
 

ø Source INDIA Brochure link: https://tinyurl.com/ydy243bh

ø
Nomination Form link: https://tinyurl.com/ybap69pd

ø
Source INDIA Video:  https://youtu.be/gfppkkbSKLs

Vietnamese companies who are interested to be participated in ‘Source India 2018’  may kindly contact SRTEPC and the Consulate General of India, Ho Chi Minh City for their registration/nomination.

Contact:

°        The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council - SRTEPC

Mr, S. BALARAJU, Executive Director || T: +91-22- 62318282 (Board)

http://www.srtepc.in ||  E-mail: kala@srtepc.in

°       
Consulate General of India, Ho Chi Minh City

Ms Pham Thi Tuyet, Commercial Assistant || T:0084-28-38237050 ext. 36||

E-mail: com.hcm@mea.gov.in

 Go to Top | Back | Print