About Us News

SOURCE INDIA 2018 - Mega textile show at Surat from 21-23 September 2018

Back | Print


Source India 2018

SRTEPC is organizing the 2nd edition of RBSM, Source India 2018 at Surat International Exhibition & Convention Centre (SIECC) during September 2018. The 3-day mega Textile Show, has the support and approval by the Ministry of Commerce, Govt. of India.

The highlights of the 2nd edition of the Reverse Buyer Seller Meet are as follows:

  • Name of the Event: Source India 2018, Surat

  • Duration: 3 Full Days

  • Dates: 21st, 22nd, & 23rd September 2018 (Friday, Saturday and Sunday)

  • Venue: Surat International Exhibition & Convention Centre (SIECC), Surat, Gujarat.

  • Product Coverage: Entire range of Indian Man-made Fibre Textile products including Fabrics, Made-ups, Home Textiles, Technical Textiles, Fashion Accessories, Yarn, and Fibre of different varieties.

  • Main products of Fabrics/Made-ups: Suitings, Shirtings, Ladies Dress Materials, Embroidered Fabrics, Scarves, Stoles, Dupattas, Odhanies, Shawl, Sarees, Furnishing Materials (Sofa Covers, Car Seat Covers, Bed Covers, Door Curtains, Kitchen Linen etc), Technical Textiles others, of   different varieties.

  • Foreign Buyers: 200 Foreign Buyers

  • Other Buyers of Textiles/Garment producers/ Wholesalers/Textiles Agents including Senior Executive of Foreign Buying Houses/ Retail Chain Stores in India: Around 500

  • Proposed Programs on the sidelines of the Event: Fashions Shows, Theme Pavilion, Seminars/Workshops etc.

The Council has invited around 200 leading buyers from around 40 countries to participate in this edition of Source India for sourcing their requirement of Indian Man-made Fiber Textile products from our member exporters. In addition, SRTEPC will also extend invitation to leading International Buying Houses, Retail Chain Stores and Agents based in India to visit the Event for discussing business with their prospective future suppliers of textiles.

Source India 2018, the Flagship Export Promotion Program of the Council, offers an excellent platform to SRTEPC member-companies to meet and discuss business with around 200 potential Foreign Buyers under one roof at Source India, Surat by developing long term and mutually beneficial relationships with them.

Website: http://www.srtepc.org/gallery/view/35831

****************

TRIỂN LãM SOURCE INDIA 2018

SRTEPC đang tổ chức sự kiện lần thứ hai của RBSM, Source India 2018 tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Quốc tế Surat (SIECC) trong tháng 9 năm 2018. Triển lãm Dệt may diễn ra trong 3 ngày với sự hỗ trợ và phê duyệt của Bộ Thương mại, Chính phủ Ấn Độ

Thông tin của sự kiện lần thứ 2 như sau:

         Tên sự kiện: Source India 2018, Surat

         Thời gian triển lãm: 3 ngày

         Thời gian diễn ra: Ngày 21,22 và 23 tháng 9 năm 2018 (Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật)

         Địa điểm: Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Quốc tế Surat (SIECC), Surat, Gujarat.

         Sản phẩm triển lãm: Tất cả các sản phẩm sợi dệt nhân tạo Ấn Độ bao gồm vải, hàng may mặc, hàng dệt thủ công, vải kỹ thuật, phụ kiện thời trang, các loại xơ và sợi dệt

         Sản phẩm vải và may sẵn: âu phục, áo sơ mi, chất liệu thời trang phụ nữ, vải thêu, khăn choàng, Stoles, Dupattas, Odhanies, khăn san, Sarees, vải nội thất (Sofa, ghế xe hơi, ga giường, rèm cửa, khăn trải bàn ăn v.v.) và các mặt hàng may kĩ thuật.

Số lượng doanh nghiệp nước ngoài: 200

Số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may/ Đại lý/ Văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài/ chuỗi cửa hàng bản lẻ tại Ấn Độ: 500

         Các chương trình bên lề triển lãm: Trình diễn thời trang, Gian hàng chủ đề, Hội thảo/ Hội nghị v.v

Hội đồng đã mời khoảng 200 doanh nghiệp hàng đầu từ khoảng 40 quốc gia tham gia triển lãm Source India để tìm nguồn cung ứng các sản phẩm dệt, sợi nhân tạo của Ấn Độ từ các nhà xuất khẩu thành viên của chúng tôi. Ngoài ra, SRTEPC cũng sẽ gửi lời mời đến các doanh nghiệp quốc tế hàng đầu, chuỗi cửa hàng bán lẻ và đại lý có trụ sở tại Ấn Độ để tham quan sự kiện nhằm thảo luận về hợp tác trong tương lai với các nhà cung trong mặt hàng dệt may.

Source India 2018, Chương trình xúc tiến xuất khẩu hàng đầu của Hội đồng, cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho các công ty thành viên của SRTEPC để gặp gỡ và thảo luận về việc kinh doanh với khoảng 200 doanh nghiệp nước ngoài tiềm năng tại triển lãm Source India, Surat bằng cách phát triển mối quan hệ thương mại giữa các bên.

Website: http://www.srtepc.org/gallery/view/35831