About Us Upcoming Events

Indian Regional Cuisine (13th November, 2021)

Posted on: November 08, 2021 | Back | PrintAfter the huge success of our online zoom sessions on 'Indian Regional Cuisine' with Goan, Hyderabadi and Chettinadu Cuisines, Consulate General of India in Ho Chi Minh City is back with the trend of exploring dishes from different regional cuisines of India, this time with 'Awadhi Cuisine'.  Consulate General of India in Ho Chi Minh City in association with India Tourism Development Corporation (ITDC) proudly presents before you dishes from 'Awadhi Cuisine' right from the Speciality Restaurant 'Oudh' from Ashok Institute Of Hospitality & Tourism Management, ITDC. Join with us on November 13, 2021 at 1600 (VST) and 1430 hrs (IST) to know more about these yummilicious recipes from 'Awadhi Cuisine'.  Link for registration is https://forms.gle/3nmFiwQcUQdku1wt7Tiếp nối thành công từ các buổi thảo luận trực tuyến với chủ đề "Ẩm thực vùng miền Ấn Độ" với vùng Goan, Hyderabadi và Chettinadu, lần này Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tiếp tục mang đến với Quý vị những sự khám phá Ẩm thực Ấn Độ mang tên "Awadhi Cuisine". Tổng Lãnh Sự Quán phối hợp với Tổ chức Phát triển Du lịch Ấn Độ (ITDC) hân hạnh mang đến bạn các món ăn "Ẩm thực Awadhi" từ nhà hàng "Oudh" ở Học viện Quản trị Nhà hàng và Khách sạn Ashok. 

Hãy cùng tham gia chương trình với chúng tôi vào lúc 16 giờ (Giờ Việt Nam) - 14 giờ 30 (Giờ Ấn Độ) vào ngày 13/11/2021 để hiểu thêm về "Ẩm thực Awadhi". Đăng ký tại đường dẫn: https://forms.gle/3nmFiwQcUQdku1wt7