About Us Upcoming Events

Wedding Tourism in India & Vietnam - Kerala and Phu Quoc Island' (7th December, 2021)

Posted on: November 30, 2021 | Back | Print

Invitation

Dear Sir/Madam,

The Consulate General of India in Ho Chi Minh City is honoured to take you with us on a trip to Kerala (India) and Phu Quoc Island (Kien Giang, Vietnam) this upcoming Tuesday, December 07, 2021 via a Virtual meet on 'Wedding Tourism in India & Vietnam - Kerala and Phu Quoc Island' on Zoom platform. Joining with us this time, we are happy to welcome representatives from the People's Committee of Kien Giang Province, Vietnam; Kerala Tourism Board, the Indian Association of Tour Operators (IATO) and huge names in the tour operation industry in India and Vietnam. In this virtual meet, we are delighted to introduce the uniqueness of houseboat tourism in Kerala, as well as to present Phu Quoc Island as a new hotspot for wedding tourism. It will serve as a reliable source of updates on travel restrictions amid the COVID-19 in India and Phu Quoc Island, Vietnam for tour operators and travellers.

====================================================

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh kính mời quý vị cùng chúng tôi đi đến Kerala (Ấn Độ) và Đảo Phú Quốc (Kiên Giang, Việt Nam) vào thứ Ba, ngày 07 tháng 12 năm 2021, qua buổi Họp trực tuyến 'Du lịch đám cưới tại Ấn Độ & Việt Nam - Kerala và Đảo Phú Quốc' trên nền tảng Zoom. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ trân trọng được đón tiếp các vị đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Việt Nam; Ban Du lịch Kerala, Hiệp hội các doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ (IATO) và những tên tuổi lớn trong ngành dịch vụ lữ hành tại Ấn Độ và Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ này, chúng tôi sẽ giới thiệu nét độc đáo của du lịch nhà thuyền ở Kerala, cũng như giới thiệu Đảo Phú Quốc như một điểm đến mới cho du lịch đám cưới. Đây sẽ là nguồn cập nhật đáng tin cậy về các hạn chế đi lại tại Ấn Độ và Đảo Phú Quốc, Việt Nam trong điều kiện dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch.

Save the date!
Date:  Tuesday, December 07, 2021
Time: 14:30 – 16:10 (Vietnam Standard Time)
13:00 – 14:40 (India Standard Time)

Don't forget to register with us via https://forms.gle/yBDDc1S29bfuhqCL9 latest by December 05, 2021 and welcome aboard!

1. Agenda

Vietnamese
English


2. Welcome to Kerala - God's own country
https://www.keralatourism.org/video-gallery/signature-video/548

3. What you can find in Phu Quoc Island
https://drive.google.com/file/d/1rBhXNPaAdt8MN0rBiyQAVCHyn8SSCcMo/view