About Us Upcoming Events

Webinar on Smart City Developments in India and Vietnam (22nd December, 2021)

Posted on: December 14, 2021 | Back | Print


Dear Sir/Madam,

To contribute to exploring and enhancing information exchange on smart city developments in India and Vietnam, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City is pleased to invite you to attend:

WEBINAR

SMART CITY DEVELOPMENT IN INDIA AND VIETNAM

Date
Wednesday22nd December, 2021 

Time
14h30 – 15h55 (Vietnam Standard Time)
13h00 – 14h25 (India Standard Time)

Platform: Zoom Meeting

Registration link: 
https://forms.gle/WDo9B2M84SRP3Fc27

 

AGENDA:

*English

*Vietnamese

Kindly convey your confirmation before 23:59 hrs Monday, 20th December, 2021. Please contact Ms. Trinh Thanh TamAssistant, Consulate General of India in HCMC, via email: com1.hcm@mea.gov.in for more coordination.

==============================

Để góp phần giải đáp các thắc mắc, đồng thời tăng cường giao lưu thông tin về các phát triển đô thị thông minh tại Ấn Độ và Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh kính mời quý vị tham dự:

TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN VỀ

PHáT TRIỂN Đô THỊ THôNG MINH TẠI ẤN ĐỘ  VIỆT NAM

Ngày: 
Thứ 22/12/2021

Thời gian: 
14.30 – 15.55 (Giờ Việt Nam)
13.00 – 14.25 (Giờ Ấn Độ)

Nền tảng trực tuyến: Zoom Meeting

Đường dẫn đăng ký tham dự:

https://forms.gle/WDo9B2M84SRP3Fc27
CHƯƠNG TRìNH:

*Tiếng Anh

*Tiếng Việt

Vui lòng đăng ký tham dự sự kiện trước 23g59Thứ Bangày 21/12/2021. Đầu mối liên hệ: Chị Trịnh Thanh TâmTrợ lý Tổng Lãnh sự, tại địa chỉ email: com1.hcm@mea.gov.in