About Us Upcoming Events

2nd Edition of INDIA - VIETNAM BUSINESS FORUM (17th March 2022)

Posted on: March 04, 2022 | Back | Print

India and Vietnam have shared strong bilateral relations historically, and for the past two decades, trade between the two countries has risen considerably. The bilateral trade turnover between the two countries reached US$13 billion in 2021 for the first time.

2.      With the aim to enhance, develop and improve the efficiency in cooperation and coordination in trade and investment from two sides, especially in Engineering, Retail, Support Industries & Agro-Processing sectors, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City in collaboration with the Investment & Trade Promotion Centre of Ho Chi Minh City (ITPC) is organizing:

2nd EDITION OF INDIA – VIETNAM BUSINESS FORUM

Date: Thursday, 17th March 2022

Time: 09:30 – 13:30 hrs (Vietnam Time)

Physical venue: Rex Hotel Saigon (141 Nguyen Hue boulevard, District 1, HCMC)

Online: Zoom platform

3.         The organizer cordially invites Indian & Vietnamese investors and businesses to join the forum by registering at the link: https://forms.gle/8LiD6j1mf7rZK8xN7. It shall be grateful if you could kindly confirm your participation before 13th March 2022. A tentative agenda is attached herewith (Click here for detail
            Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, và trong hai thập kỷ qua, thương mại giữa hai nước đã tăng lên đáng kể. Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã lần đầu tiên đạt 13 tỷ USD vào năm 2021.

2.         Với mục đích tăng cường, kết nối và nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp trong lĩnh vực thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực Cơ khí, Bán lẻ, Công nghiệp phụ trợ, Thương mại điện tử, Kỹ thuật số và Chế biến nông sản, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) sẽ tổ chức:

DIỄN ĐàN DOANH NGHIỆP ẤN ĐỘ - VIỆT NAM LẦN THỨ 2

Ngày: Thứ Năm, ngày 17/03/2022

Thời gian: 09:30 – 13:30 giờ (Giờ Việt Nam)

Địa điểm: Khách sạn Rex Saigon (141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trực tuyến: nền tảng Zoom

3.         Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà đầu tư, doanh nghiệp Ấn Độ & Việt Nam tham dự diễn đàn này. Vui lòng đăng ký tại đường dẫn: https://forms.gle/8LiD6j1mf7rZK8xN7. Ban tổ chức rất mong nhận được xác nhận tham dự trước ngày 13/03/2022. Chương trình dự kiến được đính kèm.  (Click here for detail'