About Us Upcoming Events

2nd Edition of INDIA - VIETNAM BUSINESS CONNECTION (31st March 2022)

Posted on: March 29, 2022 | Back | PrintIndia-Vietnam trade crossed US$ 13 billion for the first time in 2021.  With the purpose to increase bilateral trade as well as to update import export markets of India and Vietnam post Covid-19 pandemic, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City in coordination with Vietnam Chamber of Commerce and Industry Branch Ho Chi Minh City (VCCI) is organizing:

2nd Edition of India - Vietnam Business Connection

Update on the import - export market

Date: Thursday, March 31st, 2022
Time:  1400 – 1630 hrs (Vietnam Time - VST) | 1230 – 1500 hrs (Indian time - IST)
Physical venue: Conference Hall, VCCI-HCMC, 171 Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City
Online: Zoom Platform

The organizer cordially invites Vietnamese enterprises/ businesseses to join the meeting by registering at the link:  https://forms.gle/PfDWoURUm8w3GNhi6 . It shall be grateful if you could kindly confirm your participation before 30th March 2022A tentative agenda is attached herewith 

Kind regards,
*******

Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ đã lần đầu tiên đạt 13 tỷ USD vào năm 2021. Với mục đích tăng cường quan hệ thương mại song phương giữa hai quốc gia, và cập nhật tình hình thị trường xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Ấn Độ hậu đại dịch Covid 19, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ phối hợp với Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP. HCM (VCCI-HCMC) sẽ tổ chức:

Kết nối doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam lần thứ II

Cập nhật về thị trường xuất nhập khẩu

Ngày: Thứ Năm, ngày 31/03/2022
Thời gian:  1400 – 1630 giờ (Giờ Việt Nam - VST) | 1230 – 1500 giờ (Giờ Ấn Độ - IST)
Địa điểm: Phòng họp hội nghị, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP.HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Trực tuyến: nền tảng Zoom

Ban tổ chức trân trọng kính mời các doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường Ấn Độ tới tham dự buổi họp này. Vui lòng đăng ký tại đường dẫn:  https://forms.gle/PfDWoURUm8w3GNhi6 . Ban tổ chức rất mong nhận được xác nhận tham dự trước ngày 30/03/2022. Chương trình dự kiến được đính kèm.