About Us News

'DistribuElec' - Exposition on Hi Tec Power Distribution from 4th - 6th February 2019 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon (E), Mumbai

Posted on: January 11, 2019 | Back | Print


'DistribuElec' - Exposition on Hi Tec Power Distribution
from 4th - 6th February 2019
at Bombay Exhibition Centre, Goregaon (E), Mumbai

IEEMA, Indian Electrical and Electronics Manufacturers’’ Association, is the apex industry association of manufacturers of electrical, industrial electronics and allied equipment in India. The association member companies have contributed to more than 95% of power equipment installed in India and have a combined turnover of $ 45 Billion.

IEEMA is organizing DistribuElec – India’s only exposition on Hi Tec Power Distribution – from 4th – 6th February 2019 at Bombay Exhibition Centre, Goregaon (E), Mumbai.

DistribuElec 2019 is a uniquely designed concept to bring Utility, Consumer, Electrical Operational Technology (OT) and Information Technology (IT) on same platform to empower all stakeholders. The exposition addresses the amalgamation of electrical equipment and digital network technology, deployment of state of the art technologies to improve quality and reliability of supply and also reduce losses.

It is India's only exposition on Power Distribution showcasing products, technologies and services from 220V till 33kV in traditional electrical equipment like transformers, cables, capacitors, switchgears, meters, insulators, conductors and new age technologies in distribution automation & control systems, energy efficiency, demand response, advanced metering, communications technologies, cyber security, electrical fire safety and more.

BuildElec 2019, a concurrent exhibition has been planned to showcase convergence of OT and IT directly at consumer dwellings to make key utilization centers i.e. buildings - industrial, commercial and residential - more efficient and safe.

Intelect 2019 is a concurrent conference in its 3rd edition with theme of “Towards Smart, Reliable, Efficient and Safe Electricity”.

For more information and registration, please visit :
https://distribuelec.ieema.org

'DistribuElec' - Trin lãm v phân phi đin Hi Tec
ngày 4 - 6 tháng 2 năm 2019
Trung tâm trin lãm Bombay, Goregaon (E), Mumbai

EEMA, Hiệp hội các nhà sản xuất điện và điện tử Ấn Độ, là hiệp hội công nghiệp  của các nhà sản xuất điện, điện tử công nghiệp và thiết bị liên quan  ở Ấn Độ. Các công ty thành viên hiệp hội đã đóng góp hơn 95% thiết bị điện được lắp đặt ở Ấn Độ và có doanh thu kết hợp là 45 tỷ đô la.

IEEMA đang tổ chức triển lãm DistribuElec - Ấn Độ dành cho  Phân Phối Điện Năng Công Nghệ Cao (Hi Tec Power Distribution) từ ngày 4 - 6 tháng 2 năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm Bombay, Goregaon (E), Mumbai.

DistribuElec 2019 là một triển lãm độc đáo giới thiệu Tiện ích, Người tiêu dùng, Công nghệ vận hành điện (OT) và Công nghệ thông tin (CNTT) trong cùng một triển lãm để quảng bá  cho tất cả các đơn vị liên quan. Triển Lãm giới thiệu thiết bị điện và công nghệ mạng kỹ thuật số, triển khai các công nghệ tiên tiến để cải thiện chất lượng và độ tin cậy của nguồn cung và  giảm tổn thất điện năng.

Đây là triển lãm duy nhất của Ấn Độ về các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ giới thiệu phân phối điện từ 220v đến 33kV trong các thiết bị điện truyền thống như máy biến áp, dây cáp, tụ điện, thiết bị đóng cắt, công tơ cách điện, dây dẫn và công nghệ thời đại mới trong hệ thống điều khiển & tự động phân phối, hiệu quả năng lượng đáp ứng nhu cầu, đồng hồ đo sáng tiên tiến, công nghệ truyền thông, an ninh mạng, an toàn cháy nổ điện và nhiều hơn nữa.

BuildElec 2019 đã được lên kế hoạch để giới thiệu sự hội tụ của OT và CNTT trực tiếp tại nhà ở của người tiêu dùng và các trung tâm sử dụng như các tòa nhà công nghiệp, thương mại và dân cư  cho mục đích hiệu quả và an toàn hơn.

Intelect 2019 là một hội nghị lần thứ 3 diễn ra trong thời gian này  với chủ đề “hướng tới các dòng điện thông minh, đáng tin cậy, hiệu quả và an toàn”.

Để biết thêm thông tin và đăng ký, vui lòng truy cập:
https://distribuelec.ieema.org