About Us Upcoming Events

India – Vietnam both way trade Cooperation in Leather and Footwear Sectors (20th November, 2020)

Posted on: November 20, 2020 | Back | Print
The Consulate General of India in Ho Chi Minh City in coordination with Department of Industry and Trade (DOIT) in Ho Chi Minh City is organizing a virtual & face-to-face meeting “India – Vietnam both way trade Cooperation in Leather and Footwear Sectors” with a view to update information of interested; opportunities and difficulties of exporting finished leather and footwear between India and Vietnam.

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức buổi họp giao lưu doanh nghiệp trực tuyến và trực tiếp với chủ đề "Ấn Độ - Việt Nam: Hợp tác thương mại song phương ngành da giày" với mục đích cập nhật thông tin, cơ hội và khó khăn của xuất khẩu sản phẩm da giày giữa Ấn Độ và Việt Nam.

View tentative program

Chương trình dự kiến  

Registration Form 

Đăng ký tham dự 


Please submit the registration form before 18th November 2020 to email: ica.hcm@mea.gov.in

Doanh nghiệp vui lòng gửi Phiếu đăng trước ngày 18/11/2020 đến địa chỉ email: ica.hcm@mea.gov.in

For further information, please contact:

Mr. Duong Can Thanh – Commercial Wing – Consulate General of India in Ho Chi Minh City

Tel: 028-3744-2400 (Ext. 17)

Fax: 028-3744-2405  - Email: ica.hcm@mea.gov.in

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Anh Dương Càn Thành – Bộ phận thương mại – Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028-3744-2400 (Số nhánh 17)

Fax: 028-3744-2405  - Email: ica.hcm@mea.gov.in