About Us Press Releases

Press Conference by CGI, HCMC on India@75

Posted on: April 29, 2021 | Back | Print

PRESS RELEASE

India will be celebrating 75th anniversary of independence on August 15, 2022. To celebrate the occasion, the Government of India has planned to organise 75 events to commemorate the great day. We at the Indian Consulate in Ho Chi Minh City will be hosting and organising 75 activities and events to cherish significant achievements of India from its birth as an independent nation to the Modern India. As part of this, we will hold multiple talk shows on different aspects of India (states, achievements in different fields, culture, civilisation, etc.), exhibitions (important points throughout our nation’s time), cultural events (dance, drama, theatre, music), outreach activities (for the students, people of Ho Chi Minh City and other provinces under jurisdiction of the Consulate).

As we all know, the emergence of India as an independent country out of the clutch of colonial rule itself is a momentous moment of modern history. India’s anti colonial struggle not only motivated other countries in Africa and Asia to throw the yoke of subjugation powers, but also inspired the third world countries to come together and voice their demands. It is the country which was described by historians that it will disintegrate due to many fissiparous tendencies but India proved all them wrong. It is currently not only a modern country and having its place in the global power circle but also has achieved tremendous success in all areas, be it in the economy, healthcare, IT, soft power, hard power, defence, welfare or diplomatic relationship. As per the motto Vasudaiva Kutumbam (The Whole World Is A Family), India has become a reliable partner to most countries of the world through its liberal aid and assistance in the development of industries, human resource, healthcare and other aspects.

Let us come together and celebrate the occasion of this great country!

*****

Ấn Độ sẽ kỷ niệm lần thứ 75 Ngày Độc Lập vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Nhân dịp này, Chính phủ Ấn Độ đã lên kế hoạch tổ chức 75 sự kiện để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này. Với lý do đó, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chủ trì và tổ chức 75 hoạt động và sự kiện nhằm tôn vinh những thành tựu quan trọng của Ấn Độ từ khi quốc gia này được thành lập với tư cách là một quốc gia độc lập như Ấn Độ hiện đại ngày nay. Chuỗi hoạt động này bao gồm việc chúng tôi sẽ tổ chức nhiều buổi nói chuyện về các khía cạnh khác nhau của Ấn Độ (về các bang, thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau, văn hóa, nền văn minh, v.v.), các triển lãm (về những dấu mốc quan trọng xuyên suốt lịch sử quốc gia), các sự kiện văn hóa (như khiêu vũ, kịch, sân khấu, âm nhạc), các hoạt động quảng bá (nhằm tiếp cận sinh viên, người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác thuộc phạm vi lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ).

Như chúng ta đều biết, sự xuất hiện của Ấn Độ với tư cách là một quốc gia độc lập thoát khỏi ách thống trị của thực dân là một thời khắc quan trọng của lịch sử hiện đại. Cuộc đấu tranh chống thực dân của Ấn Độ không chỉ cổ vũ các quốc gia khác ở châu Phi và châu á đấu tranh thoát khỏi ách thống trị cường quyền, mà còn truyền cảm hứng đến các nước thuộc thế giới thứ ba xích lại gần nhau và lên tiếng vì nhu cầu của họ. Ấn Độ là đất nước mà các sử gia đã mô tả là sẽ tan rã do nhiều khuynh hướng phiếm đặt nhưng Ấn Độ đã chứng minh tất cả đều sai. Quốc gia này hiện không chỉ là một quốc gia hiện đại và có vị trí quan trọng trong vòng tròn các cường quốc toàn cầu, mà còn đạt được thành công to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chăm sóc sức khoẻ, công nghệ thông tin, quyền lực mềm, quyền lực cứng, quốc phòng, phúc lợi và quan hệ ngoại giao. Theo châm ngôn Vasudaiva Kutumbam (Cả Thế Giới Là Một Gia Đình), Ấn Độ đã trở thành đối tác của hầu hết các quốc gia trên thế giới thông qua sự viện trợ và hỗ trợ khai phóng trong việc phát triển các ngành công nghiệp, nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe và các khía cạnh khác.

Vì lẽ đó, chúng ta hãy xích lại gần nhau và cùng đón chào dấu mốc quan trọng của quốc gia vĩ đại này.

*****