About Us Press Releases

WEBINAR ON ‘CULTURAL MEET BETWEEN INDIA & VIETNAM’

Posted on: August 23, 2021 | Back | Print

WEBINAR ON ‘CULTURAL MEET BETWEEN INDIA & VIETNAM’

Ho Chi Minh, 18th August 2021

The Consulate General of India in Ho Chi Minh City has successfully organized a 90-minute webinar on the topic “Culture meet between India and Vietnam” with the presence of more than 270 participants, including senior government officials, researchers, lecturers, journalists, tour operators and students from Southern Provinces of Vietnam.

2. On the occasion of celebration of the 75th Independence Day of India, the Consulate is conducting a series of webinars in the areas of India’s socio-cultural, political and economic identity to enhance interaction, engagement and promote mutual understanding between people of India and Vietnam. The webinar received the attendance of the Ambassador of India to Vietnam, H.E. Mr. Pranay Verma; Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City; Prof. Amarjiva Lochan, Deputy Dean of International Relations, University of Delhi; Assoc Prof. Dang Van Thang, Head of Faculty of Archeology, University of Social Sciences and Humanities – Vietnam National University Ho Chi Minh City(HCMC USSH)-cum-Standing Vice Chairman of Ho Chi Minh City Historical Science Association; Dr. Le Thi Hang Nga, Deputy Editor in Chief, Journal for Indian and Asian Studies, Vietnam Institute of Indian and Southwest Asian Studies, Vietnam Academic of Social Sciences; Dr. Phan Anh Tu, Director, Center for Theoretical and Applied Culturology, HCMC USSH and several lectures, academics, students from Dong Thap, Kien Giang, Ben Tre, Tien Giang etc.

3. To emphasize the meaning of the event, Ambassador Pranay Verma spoke in his opening remarks “This webinar is touching on cultural engagement, an important aspect of India@75, as well as one of the five pillars of our Comprehensive Strategic Partnership with Vietnam, and a very crucial focus of both the Embassy and the Consulate on a daily basis”.

4. Prof. Amarjiva Lochan walked the participants through some of the vitally important cultural and historical interactions and connections; concluded that India continues to be in Vietnamese culture, sharing some similarities in traditions. Assoc. Prof. Dang Van Thang elaborated on recent archaeological excavations and restoration of Hindu relics in My Son sanctuary, Quang Nam province; while Dr. Phan Anh Tu said that after more than 100 years of existence and development, Hindu temples have become common spiritual sites as well as travel destinations in Ho Chi Minh City and the South of Vietnam.

5. Dr. Le Thi Hang Nga spoke on culture meet to new dimension, people-to-people connection and friendship of Ho Chi Minh President and Jawaharlal Nehru Prime Minister. She ended the speech by leaving an open question for all engaging speakers and participants on what we, the cultural carriers, must do to strengthen India – Vietnam people-to-people ties, to make India – Vietnam Comprehensive Strategic Partnership truly a Comprehensive Strategic Partnership, and to benefit the peoples of both countries.

6. Dr. Madan Mohan Sethi, the Consul General of India in Ho Chi Minh, said that the Consulate is planning a variety of activities in the coming times and believed that it will lead to strong cooperation, understanding between the two countries and explore training opportunities for young generations.

***

(Bản dịch không chính thức)

THôNG CáO BáO CHí

TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN ‘GIAO THOA VĂN HóA ẤN ĐỘ & VIỆT NAM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/08/2021

Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công buổi trao đổi trực tuyến trong 90 phút về chủ đề “Giao thoa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam” với sự tham dự của hơn 270 đại biểu, bao gồm các cán bộ viên chức, nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà báo, phóng viên, hướng dẫn viên và sinh viên đến từ các tỉnh phía nam Việt Nam.

2. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ, Tổng Lãnh sự quán sẽ tổ chức chuỗi trao đổi trực tuyến về các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chính trị và kinh tế của Ấn Độ nhằm tăng cường sự tương tác, gắn kết và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Ấn Độ và Việt Nam. Buổi trao đổi trực tuyến có sự tham dự của Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, Ngài Pranay Verma; ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh; GS Amarjiva Lochan, Phó Khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Delhi; PGS.TS Đặng Văn Thắng, Trưởng Khoa Khảo cổ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM (HCMC USSH) kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM; TS Lê Thị Hằng Nga, Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu á, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam á, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; TS Phan Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Lý luận và Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và các giảng viên, học giả, sinh viên đến từ các tỉnh trường đại học Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, v.v.

3. Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Pranay Verma phát biểu trong phần khai mạc “Buổi trao đổi trực tuyến này đề cập đến sự gắn kết văn hóa, một khía cạnh quan trọng của Ấn Độ trong 75 năm qua, cũng như một trong năm trụ cột của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, và một trọng tâm rất quan trọng của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ hiện nay”.

4. Giáo sư Amarjiva Lochan đã nêu bật một số tương tác và kết nối văn hóa và lịch sử cực kỳ quan trọng; kết luận rằng văn hóa Ấn Độ tiếp tục hiện diện ở trong nền văn hóa Việt Nam, chia sẻ một số điểm tương đồng về truyền thống. PGS. GS Đặng Văn Thắng trình bày chi tiết về các cuộc khai quật khảo cổ học gần đây và trùng tu các di tích Ấn Độ giáo ở thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam; TS Phan Anh Tú cho rằng sau hơn 100 năm tồn tại và phát triển, các đền thờ Ấn Độ giáo đã trở thành địa điểm tâm linh chung cũng như điểm đến du lịch của TP.HCM và Việt Nam.

5. TS Lê Thị Hằng Nga phát biểu về sự giao thoa văn hóa trên tầm vóc mới, giao lưu nhân dân và tình hữu nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru. TS kết thúc bài phát biểu bằng câu hỏi mở cho tất cả các diễn giả và những người tham gia rằng ‘những gì chúng ta, những nhà truyền thông văn hóa, phải làm để tăng cường mối quan hệ giao lưu nhân dân Ấn Độ - Việt Nam, đưa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ - Việt Nam thực sự trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện và để mang lại lợi ích cho người dân của cả hai quốc gia’.

6. ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ thông tin Tổng Lãnh sự quán đang lên kế hoạch cho nhiều hoạt động trong thời gian tới và tin tưởng rằng những hoạt động bổ ích sẽ mang đến sự hợp tác bền chặt, hiểu biết giữa hai quốc gia và mở ra cơ hội đào tạo cho các thế hệ trẻ.

***

ii. DONATION OF ECMO MACHINE TO HCMC HOSPITAL FOR TROPICAL DISEASES

PRESS RELEASE

The Fatherland Front Committee in Ho Chi Minh City with participation of Consulate General of India, Ho Chi Minh City; Indian Business Chamber in Vietnam (INCHAM) organized a virtual event on 20th August, 2021 to accept the donation of an ECMO Machine to Tropical Diseases Hospital, HCMC. During the ceremony, Dr. Madan Mohan Sethi, Consul General of India in Ho Chi Minh City reinforced India’s support and said that the Government and the people of India along with the Indian expats in Ho Chi Minh City would like to express their solidarity to the Vietnamese people and the Ho Chi Minh City Government in the time of Covid crisis which the city is currently in.

Dr. Sethi further announced that India Government will also be providing 300 oxygen concentrators of 10 LPM capacity each, and 100 MT of Liquid Medical Oxygen (LMO) which will reach Ho Chi Minh City through an Indian Navy Ship towards the end of this month. The Consul General also said that the Indian Consulate is offering various training courses to train 200 doctors and nurses in Ho Chi Minh City, and around 300 doctors and nurses in other provinces in Southern Vietnam;

In response, Mme. To Thi Bich Chau, Chairwoman of Fatherland Front Committee, HCMC expressed happiness over the donation and also appreciated the success of the Government and people of India in controlling the 2nd wave of Covid-19 epidemic. Expressing gratitude over the relief material being sent by Indian Government, Mme. Chau said that it is very meaningful and humane support of the Government of India to support the Government and people of Vietnam in coping with the complicated pandemic. She hoped that this will lead to more cooperation in other fields including healthcare, pharmaceutical, etc. and also requested the Consul General to help Ho Chi Minh City access vaccines and medicines for Covid-19 treatment made in India.

Dr. Nguyen Van Vinh Chau (Ph.D), Director General of Ho Chi Minh City Tropical Diseases Hospital highly appreciated the Indian Consulate and the Indian Community for their gift of an ECMO machine and also stated that the modern machine will support the hospital’s doctors in the treatment of severe Covid-19 patients.

The ECMO Machine was purchased with a fund of US$145,000 mobilised by the Indian Community based in HCMC and other Southern Provinces of Vietnam with the support of the Indian Consulate in Ho Chi Minh City and INCHAM. The machine is tentatively scheduled to arrive in HCMC this November from Germany.

Mr. Manoj Barthwal, Chairman, INCHAM said that in this difficult time, Indian Community, as a whole has come together under INCHAM and has supported not only for the purchase of an ECMO machine worth 3.5 billion VND but has also offered cash donations of 200 million VND & 2.5 tonnes of rice to the Vietnam Fatherland Front in Ho Chi Minh City. He further mentioned that the community has joined hands with local volunteers and is supporting the high-risk areas with supplies of basic needs, like food & vegetables, hand sanitizers, masks, PPE kits and some beddings. Reinforcing Consul General Dr. Sethi’s statement of India’s support to Vietnam, Mr. Barthwal affirmed that the Indian community living in Vietnam is committed to help this country which has given them employment and opportunity to earn the living and they consider it their duty to pay back and take care of fellow countrymen during these tough times.

A representative of the Indian donors working in Southern Vietnam provinces, Mr. Vaibhav Bhanchawat, Executive Vice President and Business Head of Marico SEA said that ‘At Marico, we are guided by our purpose “MAKE A DIFFERENCE” and it’s our endeavor to work with the communities around us and provide support that’s possible as an organization”. Mr. Banchawat believes his company’s small step will help make a difference to some lives.

The virtual ceremony was also attended by the Board of Governors of INCHAM and co-sponsors from the Indian Community. India and Vietnam share very strong historical and friendly relationship and has always supported each other in needy situations. The fourth wave of Covid-19 has created a bad situation in HCMC and put immense pressure on the available medical infrastructure. Installation of such an important machine will help in treatment of severe Covid cases by the expert doctors.

***

(Bản dịch không chính thức)

THôNG CáO BáO CHí

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh cùng với sự tham gia của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Thành Phố Hồ Chí Minh; Hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại việt nam (INCHAM) đã tổ chức một buổi lễ trực tuyến vào ngày 20 tháng 08 năm 2021 để tiếp nhận một máy ECMO do cộng đồng người Ấn Độ tại khu vực phía Nam Việt Nam trao tặng Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tại buổi lễ, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ đã nhấn mạnh sự ủng hộ của Ấn Độ và cho biết Chính phủ và nhân dân Ấn Độ cùng với kiều bào Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam và Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian cuộc khủng hoảng Covid mà thành phố đang trải qua

ông Sethi thông báo thêm rằng Chính phủ Ấn Độ cũng sẽ cung cấp 300 thiết bị tạo ôxy với công suất 10 LPM mỗi máy và 100 tấn ôxy y tế lỏng (LMO) sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh thông qua một tàu Hải quân Ấn Độ vào cuối tháng này. Tổng Lãnh sự cũng cho biết, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đang mở các khóa đào tạo khác nhau để đào tạo 200 bác sĩ và y tá tại Thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 300 bác sĩ và y tá tại các tỉnh/ thành khác ở khu vực phía Nam Việt Nam;

Đáp lại, Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tp. Hồ Chí Minh (UBMTTQ TP.HCM) bày tỏ sự vui mừng trước khoản tài trợ và đánh giá cao thành công của Chính phủ và nhân dân Ấn Độ trong việc khống chế đợt dịch Covid-19 lần thứ 2. Bày tỏ lòng biết ơn đối với hàng hóa cứu trợ được gửi từ Chính phủ Ấn Độ, Bà Châu cho rằng, việc Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối phó với đại dịch phức tạp là rất có ý nghĩa và nhân văn. Bà mong muốn điều này sẽ dẫn đến sự hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực khác như y tế, dược phẩm, v.v đồng thời đề nghị Tổng lãnh sự giúp đỡ TP.HCM tiếp cận vắc xin và thuốc điều trị Covid-19 sản xuất tại Ấn Độ.

Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Tổng giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đánh giá cao Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và Cộng đồng người Ấn Độ đã tặng máy ECMO và cho biết máy hiện đại sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ của bệnh viện trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19 chuyển biến nặng.

Máy ECMO được mua với số quỹ tiền là 145.000 USD do Cộng đồng người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam của Việt Nam vận động với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM và INCHAM. Máy ECMO này dự kiến sẽ đến TP.HCM từ Đức vào tháng 11 sắp tới.

ông Manoj Barthwal, Chủ tịch INCHAM cho biết, trong thời điểm khó khăn này, Cộng đồng người Ấn Độ nói chung đã đoàn kết cùng INCHAM và không chỉ ủng hộ mua máy ECMO trị giá 3,5 tỷ đồng mà còn quyên góp tặng 200 triệu đồng tiền mặt và 2,5 tấn gạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. ông cũng đề cập thêm rằng cộng đồng người Ấn Độ đã chung tay với các tình nguyện viên địa phương và đang hỗ trợ các khu vực có nguy cơ cao các nhu cầu cơ bản, như thực phẩm và rau quả, nước rửa tay, khẩu trang, bộ dụng cụ PPE và một số bộ khăn trải giường. Nhấn mạnh tuyên bố của Tổng lãnh sự ông Sethi về sự hỗ trợ của Ấn Độ đối với Việt Nam, ông Barthwal khẳng định cộng đồng người Ấn Độ đang sinh sống tại Việt Nam cam kết giúp đỡ đất nước đã cho họ việc làm và cơ hội kiếm sống và họ coi đó là nhiệm vụ của mình trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn trong thời điểm khó khăn này.

Đại diện các nhà tài trợ Ấn Độ đang làm việc tại các tỉnh phía nam Việt Nam, ông Vaibhav Bhanchawat, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Kinh doanh của Công ty Marico Đông Nam á cho biết: ‘Tại Marico, chúng tôi được hướng dẫn bởi khẩu hiệu “TẠO SỰ KHáC BIỆT” và nỗ lực của chúng tôi là làm việc với các cộng đồng xung quanh chúng tôi và cung cấp hỗ trợ có thể với tư cách là một tổ chức’. ông Banchawat tin rằng bước đi nhỏ của công ty ông sẽ giúp tạo ra sự khác biệt cho một số cuộc sống.

Buổi lễ cũng đón nhận sự tham dự của Ban điều hành INCHAM và các nhà đồng tài trợ từ Cộng đồng người Ấn Độ. Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử và hữu nghị bền chặt và luôn hỗ trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn. Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đã mang đến nhiều thách thức cho TP.HCM và gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng y tế sẵn có. Việc lắp đặt một chiếc máy quan trọng như vậy sẽ giúp ích cho việc điều trị của các bác sĩ chuyên môn đối với các trường hợp Covid-19 chuyển biến nặng.

***