About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia

Posted on: June 12, 2020 | Back | Print

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia

10 June 2020

Prime Minister Shri Narendra Modi had a phone call today with H.E. Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of Cambodia.

The two leaders discussed the Covid-19 pandemic. They agreed to continue the ongoing cooperation for helping each other’s expatriates and facilitating their evacuation.

Prime Minister conveyed India’s commitment for further strengthening its relationship with Cambodia, an important member of ASEAN with shared civilizational and cultural ties with India.

The leaders reviewed the robust development partnership between both countries, including capacity building programmes under the ITEC scheme and Quick Impact Projects under the Mekong-Ganga Cooperation framework.

The Cambodian PM emphasised the importance that Cambodia attaches to relations with India. Prime Minister reciprocated the sentiment and stressed Cambodia’s valued role in India’s Act East policy.

New Delhi

 

Điện đàm giữa Thủ tướng Modi và Thủ tướng Campuchia, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen

Ngày 10 tháng 06 năm 2020

Thủ tướng Narendra Modi đã có một cuộc điện đàm vào hôm nay với Thủ tướng Campuchia, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về đại dịch Covid-19. Hai phía đồng ý tiếp tục hợp tác để chung tay hỗ trợ công dân của hai nước và tạo điều kiện cho các chuyến di tản.

Thủ tướng truyền đạt cam kết của Ấn Độ về việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ với Campuchia, một thành viên quan trọng của ASEAN với mối quan hệ văn minh và văn hóa chung với Ấn Độ.

Các nhà lãnh đạo đã điểm lại mối quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ giữa hai quốc gia, thông qua các hoạt động phát triển nguồn nhân lực theo chương trình ITEC và Dự án tác động nhanh trong khuôn khổ Hợp tác Mekong-Ganga.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh tầm quan trọng của sự gắn kết giữa Campuchia và Ấn Độ. Thủ tướng đáp lại tình cảm và nhấn mạnh vai trò quan trọng của Campuchia trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

New Delhi