About Us Press Releases

PM expresses happiness over increasing population of the majestic Asiatic Lion

Posted on: June 12, 2020 | Back | Print

PM expresses happiness over increasing population of the majestic Asiatic Lion

10 June 2020

The Prime Minister, Shri Narendra Modi has expressed his happiness over the increasing population of the majestic Asiatic Lion, living in Gujarat’s Gir Forest.

In a tweet, the Prime Minister said, "Two very good news: Population of the majestic Asiatic Lion, living in Gujarat’s Gir Forest, is up by almost 29%.

Geographically, distribution area is up by 36%.

Kudos to the people of Gujarat and all those whose efforts have led to this excellent feat.

Over the last several years, the Lion population in Gujarat has been steadily rising. This is powered by community participation, emphasis on technology, wildlife healthcare, proper habitat management and steps to minimise human-lion conflict. Hope this positive trend continues!"

 

New Delhi

Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ sự vui mừng về việc quần thể Sư tử Châu á tại khu vực rừng Gir, bang Gujarat hiện đang gia tăng về số lượng cá thể

Ngày 10 tháng 06 năm 2020

Thủ tướng Narendra Modi đã bày tỏ sự vui mừng về việc quần thể Sư tử Châu á tại khu vực rừng Gir, bang Gujarat hiện đang gia tăng về số lượng cá thể.

Trong bài đăng, Thủ tướng đã phát biểu: "Hai tin rất tốt:

Quần thể loài Sư tử châu á sinh sống tại khu vực rừng Gir, bang Gujarat, đã tăng 29%.

Về mặt địa lý, diện tích sinh sống tăng 36%.

Chúc mừng người dân Gujarat và tất cả những cá nhân đã nỗ lực vì chiến công tuyệt vời này.

Trong vài năm qua, quần thể Sư tử ở Gujarat không ngừng tăng lên về số lượng. Thành tựu này đạt được với nỗ lực của cộng đồng, sự nhấn mạnh vào công nghệ, chăm sóc sức khỏe động vật hoang dã, quản lý môi trường sống thích hợp và các bước để giảm thiểu xung đột giữa người và sư tử. Hy vọng xu hướng tích cực này sẽ tiếp tục phát triển!

 

New Delhi