About Us Press Releases

Conversation between Special Representatives of India and China on recent developments on the India-China border areas

Posted on: July 08, 2020 | Back | Print

Conversation between Special Representatives of India and China
on recent developments on the India-China border areas

July 06, 2020

The Special Representatives of India and China on the Boundary Question-Shri Ajit Doval, National Security Advisor of India and H.E. Mr. Wang Yi, State Councillor and Minister of Foreign affairs of China had a telephone conversation on 5th July 2020. The two Special Representatives had a frank and in-depth exchange of views on the recent developments in the Western Sector of the India-China border areas.

The two Special Representatives agreed that both sides should take guidance from the consensus of the leaders that maintenance of peace and tranquillity in the India-China border areas was essential for the further development of our bilateral relations and that two sides should not allow differences to become disputes. Therefore, they agreed that it was necessary to ensure at the earliest completedisengagement of the troops along the LAC and de-escalation from India-China border areas for full restoration of peace and tranquillity. In this regard they further agreed that both sides should complete the ongoing disengagement process along the LAC expeditiously. The two sides should also ensure a phased and stepwise de-escalation in the India-China border areas. They re-armed that both sides should strictly respect and observe the line of actual control and should not take any unilateral action to alter the status quo and work together to avoid any incident in the future that could disturb peace and tranquillity in border areas.

The two Special Representatives agreed that the diplomatic and military officials of the two sides should continue their discussions, including under the framework of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China border airs (WMCC), and implement theunderstandings reached in a timely manner to achieve the above outcomes. It was also agreed that  the two Special Representatives will continue their conversations to ensure full and enduring restoration of peace and tranquillity in the India-China border areas in accordance with the bilateral agreements and protocols.

New Delhi July 06, 2020

Điện đàm giữa hai đại diện đặc biệt của Ấn Độ và Trung Quốc về những diễn biến gần đây tại khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc


1. Đại diện đặc biệt của Ấn Độ và Trung Quốc về vấn đề biên giới - ông Ajit Doval, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ và ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc điện đàm vào ngày 5 tháng 7 năm 2020. Hai đại diện đặc biệt đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về những diễn biến gần đây ở khu vực phía Tây biên giới Ấn Độ-Trung Quốc.

2. Hai đại diện đặc biệt nhất trí rằng cả hai bên cần tuân theo sự đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo rằng việc duy trì hòa bình ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc là điều cần thiết cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ song phương và hai bên không nên để sự khác biệt trở thành tranh chấp. Do đó, hai bên đồng ý cần phải đảm bảo sự rút lui sớm nhất của quân đội dọc theo đường kiểm soát thực tế (LAC) và giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc để khôi phục lại hòa bình và ổn định. Về vấn đề này, cả hai cũng đồng ý rằng hai bên nên hoàn thành quá trình rút quân đang diễn ra dọc theo LAC một cách nhanh chóng. Hai bên cũng cần đảm bảo giảm căng thẳng theo từng giai đoạn và từng bước ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Hai bên tái khẳng định cần tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt đường kiểm soát thực tế và không có bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và cần phối hợp để tránh mọi sự cố trong tương lai có thể làm xáo trộn hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới.

3. Hai đại diện đặc biệt nhất trí rằng các quan chức ngoại giao và quân sự của hai bên cần tiếp tục thảo luận, bao gồm trong khuôn khổ Cơ chế tham vấn và điều phối về các vấn đề biên giới Ấn Độ-Trung Quốc (WMCC), và thực hiện kịp thời sự đồng thuận đạt được để đạt kết quả trên. Hai bên cũng đồng ý rằng hai đại diện đặc biệt sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận của họ để đảm bảo khôi phục hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vự