About Us Press Releases

Telephone conversation between PM and Prime Minister of Nepal

Posted on: August 19, 2020 | Back | Print

Telephone conversation between PM and Prime Minister of Nepal
Prime Minister received a telephone call today from His Excellency Mr. K. P. Sharma Oli, Rt. Hon’ble Prime Minister of Nepal.

The Prime Minister of Nepal greeted the Government and People of India on the occasion of its 74th Independence Day, and also conveyed congratulations for India’s recent election as a non-permanent member of the UN Security Council.

The leaders expressed mutual solidarity in the context of the efforts being made to minimise the impact of the COVID-19 pandemic in both countries. Prime Minister offered India’s continued support to Nepal in this regard.

Prime Minister thanked the Prime Minister of Nepal for his telephone call and recalled the civilizational and cultural links that India and Nepal share.

Điện đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ và Thủ tướng Nepal

Hôm nay, Thủ tướng Modi đã nhận được cuộc điện đàm từ Ngài K. P. Sharma Oli, Thủ tướng Nepal.

Thủ tướng Nepal đã gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và Nhân dân Ấn Độ nhân Ngày Độc lập lần thứ 74, đồng thời chuyển lời chúc mừng về việc Ấn Độ vừa được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các nhà lãnh đạo bày tỏ tinh thần đoàn kết trong bối cảnh cả hai nước đang nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Thủ tướng Nepal đề nghị Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ Nepal về vấn đề này.

Thủ tướng Ấn Độ cảm ơn Thủ tướng Nepal về cuộc điện đàm và nhắc lại mối liên hệ văn minh và văn hóa mà Ấn Độ và Nepal cùng chia sẻ.