About Us Press Releases

Telephone Conversation between Prime Minister and His Majesty the King of Saudi Arabia

Posted on: September 15, 2020 | Back | Print

September 09, 2020

Prime Minister Shri Narendra Modi spoke on phone today with His Majesty King Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

The two leaders exchanged views on the global challenges in the context of the COVID-19 pandemic.

Prime Minister expressed his appreciation for the leadership provided by Saudi Arabia during its ongoing Presidency of the G20 grouping. The leaders agreed that the initiatives taken at the level of the G20 had helped in promoting a coordinated response to the pandemic. They also discussed the main priorities presently on the agenda of the G20.

The two leaders expressed their satisfaction at the state of bilateral relations between India and Saudi Arabia, and committed to further strengthen cooperation in all areas. Prime Minister expressed his special thanks to His Majesty King Salman for the support provided to Indian expatriates by the Saudi authorities during the COVID-19 pandemic.

Prime Minister conveyed his warm good wishes for the good health and wellbeing of His Majesty King Salman Bin Abdulaziz Al Saud, other members of the Royal Family of Saudi Arabia and all citizens of the Kingdom.

New Delhi
September 09, 2020

Cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ và Quốc vương Ả Rập Xêt

Ngày 09 tháng 9 năm 2020

Hôm nay, Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Salman Bin Abdulaziz Al Saud.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi quan điểm về những thách thức toàn cầu trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thủ tướng bày tỏ đánh giá cao sự lãnh đạo của Ả Rập Xê-út trong nhiệm kỳ Chủ tịch Nhóm G20 đang diễn ra. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng các sáng kiến được thực hiện ở cấp độ G20 đã giúp thúc đẩy một phản ứng phối hợp đối với đại dịch. Họ cũng thảo luận về các ưu tiên chính hiện nay trong chương trình nghị sự của G20.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng về tình hình quan hệ song phương giữa Ấn Độ và Ả Rập Xê út, đồng thời cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng bày tỏ lời cảm ơn đặc biệt tới Quốc vương Salman về sự hỗ trợ của chính quyền Ả Rập Xêt đối với kiều bào Ấn Độ trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

Thủ tướng chuyển lời chúc sức khỏe và an khang thịnh vượng tới Quốc vương Salman Bin Abdulaziz Al Saud, các thành viên Hoàng gia Ả Rập Xê-út và toàn thể công dân Vương quốc.

New Delhi
Ngày 09 tháng 9 năm 2020