About Us Press Releases

Press Release on India-Vietnam Business Forum on 20th October, 2020

Posted on: October 22, 2020 | Back | Print

Webinar 
“INDIA – VIETNAM BUSSINESS FORUM” 
20th October 2020 

1 The Indian Chamber of Commerce in New Delhi (ICC) in coordination with Ministry of  External Affairs, Government of India (MEA), Consulate General of India in Ho Chi Minh City, Investment Promotion Centre Southern Vietnam (IPCS), Ministry of Planning and Investment  (MPI) of Vietnam; Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) organized a virtual  “India – Vietnam Business Forum” on 20th October 2020 for promoting both ways of trade and  investment between India and Vietnam amid the Covid19 pandemic. The forum has attracted  nearly 400 participants including India and Vietnamese dignitaries, representatives of  departments/agencies, enterprises, media and press from India and Vietnam. 

2. The business forum contained 4 sessions, with special remarks from dignitaries from two  countries; including H.E. Ms. Riva Ganguly Das - Secretary (East) – MEA; H.E. Mr. Pranay Verma – Ambassador of India to Vietnam; H.E. Mr. Pham Sanh Chau – Ambassador of Vietnam to India;  Mr. Vo Tan Thanh – Vice President of VCCI and Mrs. Tran Thi Hai Yen – Director of IPCS, MPI 

3. H.E. Ms. Riva Ganguly Das said that with slew of measures taken by the current  government in liberalisation and opening of all sectors for 100% foreign investment, reforms in the  banking & capital sector and announcement of multi-billion dollar projects in the sector of housing,  water, renewable energy, railways, road & infrastructure and ports, India has continued to attract  large foreign investment in to different sectors even during the Covid time. She urged Vietnamese  companies to explore opportunities in India for investment in sectors of food processing, leather,  infrastructure and other areas where they have expertise and strength. 

4. In the 2nd session, speakers shared information and experience of investing in Vietnam.  Vietnam is emerging as an important pillar in India‟s „Act East‟ policy as well as very valuable  component of its „Indo-Pacific Ocean initiative‟, with stable politic, young and dynamic population  and GDP growth rate at 6.5-7%, highest in ASEAN, many Indian investors see Vietnam as a  prominent destination for investment, especially in sectors which India has strong and competitive  advantages such as mineral exploration, renewable energy, healthcare, pharmaceuticals,  automobiles, agricultural machinery, IT, food processing etc.

5. On the other hand, there is a huge opportunity in trade & Foreign Direct Investment in India.  There is scope for Vietnam to explore more investment in India, as Vietnam economic capabilities  grow its manufacturing sector in strength. India has a very ambitious plan of going from a USD 3  trillion economy today to a USD 5 trillion economy over the next 4-5 years. This will create  tremendous opportunities, new demands, new capacities and all these hold new great promise for  partnership with Vietnamese companies. Vietnam should look at long term engagement, long term  business partnership with India either in trade or investment. 

6. According to Vietnam‟s General Statistics Office, Vietnam - India two-way trade turnover in  2019 reached over 11.2 billion USD, up 4.8% as compared to 2018. In the first 7 months of 2020,  two-way trade turnover between Vietnam and India reached over 5 billion USD, of which Vietnam's  exports to India reached nearly 2.6 billion USD and Indian exports to Vietnam was over 2.4 billion  USD. The main products exported from Vietnam to India include computers, phones and  components etc. The main products exported from India to Vietnam are iron and steel, machinery,  equipment, spare parts, pharmaceuticals etc. Although the COVID-19 epidemic is complicated,  the two countries still have a target to soon bring the two-way trade turnover to the target of 15  billion USD in the near future. 

7. The forum was followed by a B2B session on different sectors including Fisheries,  Agriculture & Food Processing, Iron & Steel, Chemicals, Automobiles and Healthcare & Pharmaceuticals. There were nearly 50 representatives from India and Vietnam to participate in  this session. All participants believed that there lies tremendous business opportunities in starting  Joint Ventures, Technology transfers & marketing arrangements, between businesses of India and  Vietnam in various sectors, leading to further strengthening of bilateral trade and investment ties  for achieving higher economic goals. 

***


(Bản dịch không chính thức) 
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ 
Thành phố Hồ Chí Minh 

*** 
THôNG CáO BáO CHí 
Hội nghị trực tuyến 
“DIỄN ĐàN DOANH NGHIỆP ẤN ĐỘ - VIỆT NAM” 
20/10/2020 

1 Phòng Thương mại Ấn Độ tại New Delhi (ICC) phối hợp với Bộ Ngoại giao, Chính phủ Ấn  Độ (MEA), Tổng Lãnh sự quán án Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía  Nam (IPCS), Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt  Nam (VCCI) tổ chức hội nghị trực tuyến “Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ - Việt Nam” vào ngày 20  tháng 10 năm 2020 nhằm xúc tiến quan hệ thương mại & đầu tư giữa hai quốc gia Ấn Độ và Việt  Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của gần 400 đại biểu gồm  đại diện các Sở/ ban/ ngành, các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông Ấn Độ và Việt Nam. 

2. Diễn đàn gồm 4 phiên, đặc biệt với sự tham dự và phát biểu của các vị đại biểu danh dự:  Bà Riva Ganguly Das – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Phụ trách phía Đông); ông Pranay Verma – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ông Phạm Sanh Châu – Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ; ông Võ Tân  Thành – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bà Trần Thị Hải  Yến – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) 

3. Bà Riva Ganguly Das cho biết, với hàng loạt các chính sách mà Chính phủ Ấn Độ đang  thực hiện trong việc tự do hóa và mở cửa các lĩnh vực đối với đầu tư 100% vốn nước ngoài, cải  cách lĩnh vực ngân hàng/ vốn và công bố các dự án trị giá hàng tỷ đô la trong lĩnh vực nhà ở,  nguồn nước, năng lượng tái tạo, đường sắt, đường bộ, cơ sở hạ tầng và cảng biển. Ấn Độ vẫn  tiếp tục thu hút các khoản đầu tư lớn từ nước ngoài trong các lĩnh vực khác nhau, ngay cả trong  thời điểm dịch Covid-19. Bà kêu gọi các công ty, doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về cơ hội đầu tư  tại Ấn Độ trong các lĩnh vực thế mạnh như chế biến thực phẩm, da thuộc, cơ sở hạ tầng và nhiều  lĩnh vực khác. 

4. Trong phiên thứ 2, các diễn giả đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về đầu tư vào Việt  Nam. Việt Nam đang nổi lên như một trụ cột trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn  Độ cũng như sáng kiến Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, với nền chính trị ổn định, dân số trẻ và  năng động cùng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) ở mức 6,5-7%, cao nhât trong khu vực các 

quốc gia Đông Nam á. Các nhà đầu tư Ấn Độ xem Việt Nam là điểm đến tiềm năng và nổi bật,  đặc biệt trong các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và lợi thế cạnh tranh như thăm dò khoáng sản,  năng lượng tái tạo, y tế, dược phẩm, công nghiệp ô tô, máy nông nghiệp, công nghệ thông tin,  chế biến lương thực - thực phẩm. 

5. Ấn Độ có tiềm năng lớn trong thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam  có thế mạnh và khả năng để tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Ấn Độ , dựa trên sự phát triển mạnh  mẽ trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Ấn Độ đặt mục tiêu từ nền kinh tế trị giá 3 tỷ USD trở thành nền kinh tế 5 tỷ USD trong 4-5 năm tiếp theo. Điều này sẽ tạo ra những cơ hội to lớn,  những nhu cầu mới, động lực mới và tất cả những điều này đều mang đến những hứa hẹn to lớn  cho quan hệ với các đối tác Việt Nam. Việt Nam nên xem xét sự gắn bó lâu dài, quan hệ đối tác  kinh doanh lâu dài với Ấn Độ về thương mại và đầu tư. 

6. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt  Nam và Ấn Độ năm 2019 đạt hơn 11,2 tỷ USD, tăng 4,8% so với năm 2018. Trong 7 tháng đầu  năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Ấn Độ đạt trên 5 tỷ USD, trong đó xuất  khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt gần 2,6 tỷ USD và xuất khẩu từ Ấn Độ sang Việt Nam đạt trên  2,4 tỷ USD. Các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ bao gồm máy vi tính, điện  thoại và linh kiện. Các mặt hàng chủ yếu xuất khẩu từ Ấn Độ sang Việt Nam là sắt thép, máy móc,  thiết bị, phụ tùng, dược phẩm . Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng hai quốc gia vẫn  đặt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD trong thời gian tới. 

7. Diễn đàn được tiếp nối với phiên giao lưu doanh nghiệp (B2B) về các lĩnh vực khác nhau  bao gồm Thủy sản, Nông nghiệp và Chế biến thực phẩm, Sắt thép, Hóa chất, Công nghiệp ô tô,  Chăm sóc sức khỏe và Dược phẩm. Gần 50 đại diện doanh nghiệp từ Ấn Độ và Việt Nam đã  tham gia vào phiên giao lưu doanh nghiệp. Tất cả những người tham dự tin rằng những cơ hội  hợp tác kinh doanh sẽ đạt được thông qua hình thức hợp tác liên doanh, chuyển giao công nghệ & tiếp thị giữa các doanh nghiệp Ấn Độ & Việt Nam trong nhiều lĩnh vực; tăng cường hơn nữa  quan hệ thương mại song phương và hợp tác đầu tư để đạt được các mục tiêu kinh tế cao hơn.