About Us Upcoming Events

10th Vibrant Gujarat Global Summit 2022

Posted on: December 04, 2022 | Back | Print

INVITATION
10th Vibrant Gujarat Global Summit 2022


Esteemed companies,

Greetings from the Consulate General of India in Ho Chi Minh City!

With the goal of promoting investment opportunities in Gujarat and to create an international platform for brainstorming on agendas of global socio-economic development, in addition to being a facilitator for knowledge sharing and forging effective partnerships, the State Government of Gujarat is organising the:


Date: 10 – 12 January 2022
Language: English
Venue: Helipad Exhibition Centre, Gandhinagar, Gujarat
Registration link (required): https://vibrantgujarat.com/page/registration

2. The Indian Consulate would like to invite the esteemed trade organizations/ business associations and enterprises to participate in the Summit. For more information, kindly visit the 10th Vibrant Gujarat Global Summit 2022 website or email us at support@vibrantgujarat.com.

With regards,

COMMERCE SECTION
CONSULATE GENERAL OF INDIA
HO CHI MINH CITY 

THƯ MỜI


Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Lời chào chân trọng nhất từ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh!

Với mục tiêu xúc tiến đầu tư ở bang Gujarat và tạo ra không gian quốc tế để trao đổi về các chương trình nghị sự về phát triển kinh tế xã hội toàn cầu, chia sẻ kiến ​​thức và xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả, Chính phủ Bang Gujarat sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh mang tên:


Ngày: 10 – 12 tháng 01 năm 2022
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Helipad, Thành phố Gandhinagar, Bang Gujarat, Ấn Độ
Link đăng ký (bắt buộc): https://vibrantgujarat.com/page/registration

2. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ trân trọng kính mời quý vị, đại diện tổ chức thương mại/ hội doanh nghiệp/ doanh nghiệp, dành thời gian tham dự hội nghị thượng đỉnh 10th Vibrant Gujarat Global Summit 2022. Mọi chi tiết vui lòng truy cập vào trang 10th Vibrant Gujarat Global Summit 2022 website hoặc gửi email tới chúng tôi tại support@vibrantgujarat.com.

Trân trọng./.
BỘ PHẬN THƯƠNG MẠI
TỔNG LãNH SỰ QUáN ẤN ĐỘ
THàNH PHỐ HỒ CHí MINH