About Us Consul General

Dr. Madan Mohan Sethi

Consul General of India, Ho Chi Minh City

Dr. Madan Mohan Sethi joined Indian Foreign Service (IFS) in 2006.  From 2006-2008, he was under training at Foreign Service Institute (FSI), New Delhi. For a brief period from February 2008-September 2008, he worked as an Attache in BSM (Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar & Maldive) Division of the Ministry at New Delhi. From September 2008-September 2010, he worked as a Language Trainee (LT) in the Embassy of India, Yangon, also holding the full responsibility of the Culture and Information Wing of the Indian Embassy.  From September 2010 to Feb 2014, he was the Consul General in Consulate General of India, Mandalay, Myanmar.  From March 2014 to August 2017, he handled the responsibility as Political and Commercial Officer in Embassy of India, Rome.  In the absence of the regular officer, Dr. Sethi also represented India in Food and Agricultural Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD) and World Food Programme (WFP) for a period of thirteen months from July 2016 to August 2017.  From August 2017 to April 2019, Dr Sethi handled works related to ASEAN ML Division in Minisry.  From May 2019 to May 2020, he discharged the charge of Director, Central Europe Division.  Dr. Sethi has acquired good organizational skills and experiences while handling different and challenging positions.

Dr. Sethi was born in 1973 in Khurda District of Odisha. He is a Medical Graduate by academic qualification.  He had worked in four different hospitals of the State Government of Odisha for a period of about four years before joining the Indian Foreign Service.

He is married to Ms. Swagatika Bhuyan and has two sons-by names Anshul Kumar (12 yrs) and Abhik Kumar (9 yrs). His hobbies are in to reading, writing and listening songs and music. He has keen involvement in NGO activities related to women issues.

*****

ông Madan Mohan Sethi

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh

ông Madan Mohan Sethi bắt đầu công tác trong ngành Ngoại giao (IFS) từ năm 2006. Trong giai đoạn từ năm 2006-2008, ông được đào tạo tại Viện Ngoại giao (FSI), New Delhi. Từ tháng 2 năm 2008 đến tháng 9 năm 2008, ông làm việc với tư cách là Tùy viên tại Bộ phận BSM (Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar & Maldive) trực thuộc Bộ Ngoại giao tại New Delhi. Từ tháng 9 năm 2008 đến tháng 9 năm 2010, ông đảm nhiệm vị trí Thực tập sinh Ngôn ngữ tại Đại sứ quán Ấn Độ, Yangon, đồng thời đảm nhận công tác tại Ban Văn hóa và Thông tin của Đại sứ quán Ấn Độ tại đây. Từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 2 năm 2014, ông là Tổng Lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Mandalay, Myanmar. Từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, ông đảm nhiệm vị trí Cán bộ Chính trị và Thương mại tại Đại sứ quán Ấn Độ, Rome. ông Sethi đã thay mặt cán bộ thường trực đại diện cho Ấn Độ trong Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) trong thời gian 13 tháng từ tháng 7 năm 2016 đến tháng 8 năm 2017. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, ông Sethi đảm trách các công việc liên quan đến Bộ phận ASEAN trực thuộc Bộ Ngoại giao. Từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Bộ phận Trung âu. Tại các vị trí đầy thách thức khác nhau, ông Sethi đã có được những kỹ năng và kinh nghiệm tổ chức tốt.

ông Sethi sinh năm 1973 tại Quận Khurda, bang Odisha. ông tốt nghiệp chuyên ngành Y khoa. ông đã công tác tại bốn bệnh viện công khác nhau tại bang Odisha trong khoảng thời gian khoảng bốn năm trước khi gia nhập ngành Ngoại giao.

ông kết hôn cùng bà Swagatika Bhuyan và có hai con trai - Anshul Kumar (12 tuổi) và Abhik Kumar (9 tuổi). Sở thích của ông gồm có đọc sách, viết lách và âm nhạc. ông đặc biệt quan tâm đến các hoạt động phi chính phủ liên quan đến các vấn đề về phụ nữ.