About Us Consul GeneralDr. K. Srikar Reddy

Consul General of India

Dr. K. Srikar Reddy is a career Diplomat. He joined the Indian Foreign Service in 2001.  He has served in various capacities in the Indian Missions/Posts in Berlin, Munich and Geneva.  In the Ministry of External Affairs (MEA), New Delhi, he has handled work relating to India’s relations with Pakistan and headed Regional Passport Office as well as MEA Branch Secretariat in Hyderabad.

He assumed the charge of the Consul General of India in Ho Chi Minh City on October 23, 2017.

Dr. Reddy holds a degree in Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS).  He is married to Prathima Koppula who is a Software Engineer and they have a son.  His hobbies include reading, chess and golf.  He speaks English, Hindi, Telugu and German.

**********


Ông K. Srikar Reddy

Tổng Lãnh Sự Ấn Độ

Ông K. Srikar Reddy là một nhà ngoại giao và bắt đầu tham gia  vào các hoạt động ngoại giao từ năm 2001. Ông đã công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau tại các cơ quan của Ấn Độ tại Berlin, Munich và Geneva. Tại Bộ Ngoại giao, New Delhi, ông đã đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời quản lý Văn phòng hộ chiếu khu vực và Chi nhánh Ban Thư ký của Bộ Ngoại giao tại Hyderabad.

Ông bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Ông Reddy tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Y khoa và Cử nhân chuyên ngành phẫu thuật. Ông đã kết hôn với Bà Prathima Koppula, một kỹ sư phần mềm và họ có một bé trai. Sở thích của ông bao gồm đọc sách, chơi cờ vua và đánh golf. Ông có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hindi, tiếng Telugu và tiếng Đức.

***