About Us Speeches

PM addresses 17th ASEAN India Summit

Posted on: December 11, 2020 | Back | Print

Prime Minister Shri Narendra Modi today participated in the 17th ASEAN-India Summit at the invitation of H.E. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of Vietnam, the current Chair of ASEAN. The Summit, which saw the participation of all ten ASEAN Member States, was conducted in virtual format.

 
Speaking at the Summit, Prime Minister underlined the centrality of ASEAN in India's Act East Policy. He noted that a cohesive, responsive and prosperous ASEAN is central to India's Indo-Pacific Vision and contributes to Security And Growth for All in the Region (SAGAR). The Prime Minister underscored the importance of strengthening convergence between India's Indo-Pacific Oceans Initiative and the ASEAN Outlook on Indo-Pacific, to ensure a free, open, inclusive and rules-based Indo-Pacific region. He also invited the ASEAN countries to cooperate on various pillars of India’s Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI).
 
On COVID-19, the Prime Minister highlighted India's response and broader support to the international community, and welcomed ASEAN's initiatives to fight the pandemic. Prime Minister announced a contribution of US$ 1 million to the COVID-19 ASEAN Response Fund.
 
The Prime Minister also underscored the importance of greater physical and digital connectivity between ASEAN and India and reiterated India's offer of US$ 1 billion Line of Credit to support ASEAN connectivity. On trade and investment, he underlined the importance of diversification and resilience of supply chains for post-COVID economic recovery.
 
The ASEAN leaders acknowledged India’s contribution towards promoting peace and stability in the region and welcomed India’s support to ASEAN centrality. The Leaders also welcomed the adoption of the new ASEAN-India Plan of Action for 2021-2025.
 
The discussions also covered regional and international issues of common interest and concern, including South China Sea and terrorism. Both sides noted the importance of promoting a rules-based order in the region including through upholding adherence to international law, especially the UNCLOS. The leaders affirmed the importance of maintaining and promoting peace, stability, safety and security in the South China Sea,and ensuring freedom of navigation and overflight.
 
***
 
Thủ tướng Narendra Modi hôm nay tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 17 theo lời mời của Ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đương kim Chủ tịch ASEAN. Hội nghị cấp cao có sự tham gia của tất cả mười quốc gia thành viên ASEAN, được tiến hành dưới hình thức trực tuyến.
   
 
   
Phát biểu tại Hội nghị cấp cao, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong Chính sách Hành động Hướng Đông của Ấn Độ. ông lưu ý rằng một ASEAN gắn kết, chủ động thích ứng và thịnh vượng là trọng tâm trong Tầm nhìn Ấn Độ-Thái Bình Dương và đóng góp vào An ninh và Tăng trưởng cho Tất cả mọi người trong Khu vực (SAGAR). Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hội tụ giữa Sáng kiến ​​Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ và Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. ông cũng mời các nước ASEAN hợp tác trên nhiều trụ cột khác nhau của Sáng kiến ​​Đại dương Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPOI).
   
 
   
Tại COVID-19, Thủ tướng nêu bật phản ứng và hỗ trợ rộng rãi hơn của Ấn Độ đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời hoan nghênh các sáng kiến ​​của ASEAN nhằm chống lại đại dịch. Thủ tướng tuyên bố đóng góp 1 triệu USD cho Quỹ Ứng phó ASEAN COVID-19.
   
 
   
Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối vật lý và kỹ thuật số lớn hơn giữa ASEAN và Ấn Độ, đồng thời nhắc lại việc Ấn Độ cung cấp Hạn mức tín dụng trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ kết nối ASEAN. Về thương mại và đầu tư, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng đối với sự phục hồi kinh tế sau COVID.
   
 
   
Các nhà lãnh đạo ASEAN ghi nhận đóng góp của Ấn Độ đối với việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực và hoan nghênh sự ủng hộ của Ấn Độ đối với vai trò trung tâm của ASEAN. Các nhà Lãnh đạo cũng hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN-Ấn Độ mới cho giai đoạn 2021-2025.
   
 
   
Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và lo ngại, bao gồm Biển Đông và chủ nghĩa khủng bố. Hai bên đều ghi nhận tầm quan trọng của việc thúc đẩy một trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực, bao gồm cả việc duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Các nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh ở Biển Đông, cũng như bảo đảm tự do hàng hải và hàng không.
 

Speeches