About Us Upcoming Events

Zoom Live Sessions on Indian Cuisines

Posted on: August 11, 2021 | Back | PrintAs India celebrates 75 years of Indian Independence, the  Consulate General of India in Ho Chi Minh City in association with Mercure Hotels in India, proudly presents Zoom Live Sessions on ‘Indian Regional Cuisines'.  Explore the world of Indian cuisines with renowned chefs from the Mercure Group of Hotels as they share with us some age-old authentic recipes from the Goan, Hyderabadi and Chettinadu Cuisine on 14th, 21st and 28th August at 1630 hours (VST). For registration, please click https://forms.gle/bFyuTtneA8Q2scMi9 

Let’s celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav in a scrumptious way...

******Nhân dịp 75 năm Ngày Độc lập Ấn Độ, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Tập đoàn Khách sạn Mercure tại Ấn Độ, trân trọng giới thiệu các phiên trao đổi trực tuyến trên Zoom về chủ đề 'Ẩm thực vùng miền Ấn Độ'. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới ẩm thực Ấn Độ với các đầu bếp danh tiếng đến từ Tập đoàn khách sạn Mercure, thông qua những chia sẻ trực tiếp một số công thức nấu ăn chính thống lâu đời từ Goa, Hyderabad và Chettinadu, diễn ra vào lúc 16g30, vào các ngày 14, 21 và 28 tháng 8. Để đăng ký, vui lòng nhấp vào https://forms.gle/bFyuTtneA8Q2scMi9

Hãy cùng chúng tôi kỷ niệm Azadi Ka Amrit Mahotsav!!!