About Us Upcoming Events

Webinar on 'Cultural Meet Between India & Vietnam (18th August 2021)

Posted on: August 16, 2021 | Back | PrintAlthough not being geographically connected to Vietnam, India culture has found its own ways to leave a variety of profound influences cultural influences. What are those cultural influences? How does modern culture of India contribute to the globalization progress?

Those topics will be presented and discussed in the virtual webinar on “Cultural meet between India and Vietnam". The webinar, which is the second activity in the series of events organized by the Consulate General of India in Ho Chi Minh City to commemorate India@75, will take place at 14:30 - 16:00 VST on Wednesday, August 18th, 2021. Interested participants are requested to kindly register at: https://forms.gle/64xCLzuc5GJ6GybT6

The webinar proudly welcomes students, researchers, experts, and journalists in the fields of culture and history from Vietnam and India, and especially honored dignitaries and speakers as follows:

H.E. Mr. Pranay Verma, Ambassador of India to Vietnam

Prof. Amarjiva Lochan, Deputy Dean of the Faculty of International Relations, University of Delhi

Assoc. Dr. Dang Van Thang, Department of Archeology, University of Social Sciences and Humanities - Vietnam National University, Ho Chi Minh City, HCMC-cum-Standing Vice Chairman of Historical Science Association

Dr. Le Thi Hang Nga, Deputy Editor-in-Chief of the Journal of Indian and Asian Studies, Institute of India and Southwest Asian Studies, Vietnam Academy of Social Sciences

Dr. Phan Anh Tu, Director, Center for Theoretical and Applied Cultural Studies, University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City.

#IndiaVietnam

#IndiaAt75

#AzadiKaAmritMahotsav

=====================

Mặc dù không tiếp giáp trực tiếp với Việt Nam về mặt địa lý, văn hóa Ấn Độ vẫn để lại nhiều ảnh hưởng sâu đậm đến văn hóa Việt Nam từ thuở giao thoa ban đầu đến thời hiện đại. Những ảnh hưởng giao thoa văn hóa đó là gì? Văn hóa Ấn Độ đóng góp như thế nào đối với tiến trình toàn cầu hóa?

Các vấn đề sẽ lần lượt được trình bày và thảo luận trong chương trình "Trao đổi trực tuyến Giao thoa văn hóa Việt Nam - Ấn Độ". Chương trình là hoạt động thứ 2 trong chuỗi sự kiện chào mừng India@75, diễn ra vào lúc 14:30 – 16:00 ngày Thứ Tư, 18/08/2021. Người tham dự vui lòng đăng ký tại: https://forms.gle/64xCLzuc5GJ6GybT6

Buổi trao đổi trực tuyến hân hạnh chào đón các bạn sinh viên, chuyên gia lịch sử và văn hóa, các nhà báo từ Việt Nam và Ấn Độ và đặc biệt là sự hiện diện của các khách mời danh dự và diễn giả:

Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

GS. Amarjiva Lochan, Phó Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Đại học Delhi

PGS. Tiến sĩ Đặng Văn Thắng, Bộ môn Khảo cổ học, Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Lịch sử TPHCM

Tiến sĩ Lê Thị Hằng Nga, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu á, Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam á, Viện Hàn lâm KHXH VN

Tiến sĩ Phan Anh Tú, Giám đốc, Trung tâm Văn hóa học Lý luận và Ứng dụng, ĐH KHXHNV TP. HCM