About Us Upcoming Events

Webinar on Covid-19 and It’s Management Through Ayurveda (20th August, 2021)

Posted on: August 16, 2021 | Back | PrintThe world and the humankind is passing through unprecedented times due to the Covid-19 pandemic.  The new variations and mutations have made the mankind wonder about the possibility of a world free from the pandemic. In this scenario, it is imperative that we have a strong immune system to fight the disease.  Ayurveda has always played a role of a preventive method which mainly focuses on daily and seasonal regimes or routines which will help us maintain our health.

With this focus, Consulate General of India in collaboration with Ministry of Ayush and Indian Business Chamber of Vietnam (INCHAM) invites you to attend a Webinar on ‘Covid-19 and It’s Management Through Ayurveda’ on August 20, 2021 at 1500 (Vietnam Standard Time) with the presence of following dignitaries:

• H.E. Mr. Pranay Verma, Ambassador of India to Vietnam
• Shri Pramod Kumar Pathak, Special Secretary, Ministry of Ayush
• Dr. N. Srikanth, DG (I/c), Central Council for Research in Ayurveda, New Delhi
• Dr. Kashinath, Associate Professor, National Institute of Ayurveda, Jaipur
• Dr. Kartikey, Coordinator, International Chapter , Vishwa Ayurveda Parishad 
• Ms. Poonam Barthwal, Certified Ayurvedic and Panchkarma Practitioner in Ho Chi Minh City, Vietnam

You all are requested to kindly participate in the webinar and keep yourself safe in this pandemic.  Interested participants are requested to kindly register at https://forms.gle/a3DWBdYhDzQbQv2Q7

The access link will be sent later after you registered

Draft Agenda

=====================Thế giới của chúng ta đang phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và khó lường trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Những biến thể và chủng loại mới gây nên nhiều sự lo lắng cho nhân loại về khả năng thế giới có thể thoát ra khỏi đại dịch. Trong bối cảnh này, chúng ta bắt buộc phải xây dựng một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ để chống lại bệnh tật. Ayurveda đóng vai trò là một phương pháp phòng ngừa chủ yếu tập trung vào các chế độ hoặc thói quen hàng ngày và theo mùa sẽ giúp chúng ta duy trì sức khỏe của mình.

Với sự quan trọng đó, Tổng Lãnh Sự quán Ấn Độ phối hợp cùng Bộ Ayush và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM) trân trọng mời ông/Bà tham dự Chuyên đề trực tuyến “Covid-19 và Ứng dụng phương pháp Ayurveda” vào ngày 20 tháng 8 năm 2021 lúc 15 giờ 00 (Giờ Việt Nam). Chương trình có sự tham dự của quý đại biểu sau:

Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam
ông Pramod Pathak, Thư ký Đặc trách, Bộ Ayush
Tiến sĩ Kashinath, Viện Quốc gia Ayurveda, Jaipur
Tiến sĩ N. Srikanth, DG (I/c), Hội đồng Nghiên cứu Trung ương về Ayurveda, New Delhi
Tiến sĩ Kartikey, Điều phối viên Quốc tế, Vishwa Ayurveda Parishad
Bà Poonam Barthwal, Chuyên gia Ayurvedic và Panchkarma tại TP.HCM, Việt Nam

Chúng tôi chào đón sự tham dự của bạn và mong bạn giữ sức khỏe trong mùa dịch này. Vui lòng đăng ký tham dự qua đường dẫn: https://forms.gle/a3DWBdYhDzQbQv2Q7 

Đường dẫn sự kiện sẽ được gửi sau khi bạn đã đăng ký tham dự.