About Us Upcoming Events

WEBINAR ON SOCIAL SECURITY POLICIES OF INDIA & VIETNAM (31st August, 2021)

Posted on: August 25, 2021 | Back | PrintSocial security is a term that refers to government action programs that promote the welfare of the people through measures that support basic needs such as food, shelter, healthcare, etc., especially for marginalized groups such as children, the elderly, the sick and the unemployed. By that definition, when it comes to developing countries like India and Vietnam, surely the problem of ensuring people's welfare is huge, challenging, but equally interesting.

To contribute to exploring and enhancing information exchange on social security policies of India and Vietnam, the Consulate General of India in Ho Chi Minh City is pleased to invite you to attend:


WEBINAR
SOCIAL SECURITY POLICIES OF
INDIA & VIETNAM
Date: Tuesday, 31st  August, 2021 
Time: 14h30 – 16h05 (Vietnam Standard Time)
13h00 – 14h35 (India Standard Time)
Platform: Zoom Meeting
Registration link: 
OR
Scan the QR Code to register:


The event is honored to welcome the special Guest Speakers to deliver on the following topics:

  • Dr. Muniraju, Ph.D., Deputy Adviser, National Institution for Transforming India (NITI Aayog), Government of India
  • Assoc. Prof. Dr. Do Thu Ha, Former Dean of Faculty of Oriental Studies, Hanoi-VNU
  • Ms. Nguyen Thi Thanh Tung, M.A., Lecturer, Faculty of Social Work, VNUHCM-USSH

The webinar also welcomes the participation of H.E. Mr. Pranay Verma, Ambassador of India to Vietnam to share the special remarks.  Agenda for the webinar can be accessed here .
The Consulate General of India in HCMC will provide an e-certificate of appreciation for all the attendees after the event. Kindly sign-in the webinar with the email you registered with us at https://forms.gle/qrQvjDL1sL7cdqUDA

Kindly convey your confirmation before 23:59 hrs Sunday29th August, 2021. Please contact Ms. Trinh Thanh TamAssistant, Consulate General of India in HCMC, via
email: 
com1.hcm@mea.gov.in or trnhthanhtam@gmail.com/ 
Mobile: 
090 855 9433 for more coordination.

---------------------------------------

THƯ MỜI

‘An sinh xã hội’ là thuật ngữ nói về các chương trình hành động của chính phủ nhằm thúc đẩy phúc lợi của người dân thông qua các biện pháp hỗ trợ, đối với các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nơi ở, tăng cường sức khỏe, v.v., đặc biệt đối với các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi, người bệnh và người thất nghiệp. Bằng định nghĩa đó, khi nói đến các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ và Việt Nam, chắc hẳn bài toán đặt ra để đảm bảo phúc lợi người dân là rất lớn, đầy thách thức, nhưng không kém phần thú vị.

Để góp phần giải đáp các thắc mắc, đồng thời tăng cường giao lưu thông tin về các chính sách an sinh xã hội tại Ấn Độ và Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh kính mời quý vị tham dự:

TỌA ĐàM TRỰC TUYẾN
TRAO ĐỔI TRỰC TUYẾN VỀ
CHíNH SáCH AN SINH Xã HỘI
ẤN ĐỘ - VIỆT NAM
Ngày: Thứ Ba, 31/08/2021
Thời gian: 14.30 – 16.05 (Giờ Việt Nam)
13.00 – 14.35 (Giờ Ấn Độ)
Nền tảng trực tuyến: Zoom Meeting
Đường dẫn đăng ký tham dự:
HOẶC

Mã QR để đăng ký tham dự:


Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ hân hạnh được đón tiếp các vị diễn giả của chương trình:

  • Tiến sỹ Muniraju, Phó Cố vấn Tổ chức quốc gia về Chuyển đổi Ấn Độ (NITI Aayog), Chính phủ Ấn Độ
  • PGS.TS. Đỗ Thu Hà, Nguyên Trưởng Khoa Đông phương học, ĐHQG Hà Nội
  • Th.S Nguyễn Thị Thanh Tùng, Giảng viên, Khoa Công tác Xã hội, ĐHKHXH&NV TP.HCM

Bên cạnh đó, chương trình trân trọng được đón tiếp Ngài Pranay Verma, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, có bài phát biểu đặc biệt tại sự kiệnXem 'Chương trình tổng thể' tại đây .

Giấy chứng nhận tham dự điện tử từ Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ sẽ được gửi đến người tham dự sau khi chương trình kết thúc. Vui lòng đăng nhập vào hội thảo bằng email đã được dùng để đăng ký tại form https://forms.gle/qrQvjDL1sL7cdqUDA

Vui lòng đăng ký tham dự sự kiện trước 23g59, Chủ nhật, ngày 29/08/2021. Đầu mối liên hệ: Chị Trịnh Thanh Tâm, Trợ lý Tổng Lãnh sự, tại địa chỉ
email: 
com1.hcm@mea.gov.in / trnhthanhtam@gmail.com 
hoặc số điện thoại: 090
8559433