About Us Upcoming Events

Talkshow on Gandhi - Apostle of Peace (2nd October, 2021)

Posted on: September 30, 2021 | Back | Print


Mahatma Gandhi had said, "Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind. It is mightier than the mightiest weapon of destruction devised by  men”.  Mahatma Gandhi is known as the “Father of the Nation” in India not just because of his contribution towards the independence of the country but also because of his spiritual and pious thinking and simple life style that inspired millions of people and leaders in the world.  The Consulate General of India in Ho Chi Minh City takes pride in propagating Gandhi’s legacy that provides solutions to many challenges the world faces today. To celebrate the birth anniversary of the apostle of peace,  Consulate General of India in Ho Chi Minh City invites you to attend an online seminar “Gandhi – Apostle of Peace” on 2nd October, 2021 at 1500 hrs (VST) where speakers from India and Vietnam will share their thoughts on Mahatma Gandhi and relevance of his philosophy in today’s world.  Link for registration is 
https://forms.gle/mt4n4cCXaLkpPC6U8.  Registered participants will receive the joining link on their email.

Mahatma Gandhi đã nói, "Bất bạo động là sức mạnh lớn nhất của nhân loại. Nó mạnh hơn tất thảy các loại vũ khí hủy diệt mạnh nhất do con người tạo ra". Tại Ấn Độ, Mahatma Gandhi được kính trọng gọi là "Người Cha của dân tộc", không chỉ vì về sự đóng góp của ông đối với nền độc lập của đất nước mà còn vì tư tưởng và tinh thần đạo đức, cùng với phong cách sống giản dị của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người dân và các nhà lãnh đạo trên thế giới. Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ rất hân hạnh được chia sẻ những di sản của Gandhi mà có giá trị thực tế đối với những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt ngày nay. Để kỷ niệm ngày sinh của Mahatma Gandhi, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM kính mời quý vị tham dự tọa đàm trực tuyến “Gandhi - Một biểu tượng của hòa bình” vào ngày 2 tháng 10 năm 2021, lúc 15g00, các diễn giả từ Ấn Độ và Việt Nam sẽ chia sẻ phân tích của họ về Mahatma Gandhi và mức độ liên quan của triết lý của ông đối vơi thế giới ngày nay. Chương trình dự kiến được gửi cùng thư mời này. Đường dẫn đăng ký tham dự: https://forms.gle/mt4n4cCXaLkpPC6U8 Người tham gia đã đăng ký sẽ nhận được liên kết tham gia trên email của họ.