About Us Events/Photo Gallery

Closing Ceremony of Jaipur Footcamp in Dak Lak Province on 17.01.2023

Posted on: January 17, 2023 | Back | Print

See the Smile on their Faces!
Yesterday, 17th January 2023, was the last day of the Jaipur Foot Camp at Buon Ma Thuot city of Dak Lak province. For last 20 days, seven technicians from Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS) prepared and fitted 333 beneficiaries with artificial limbs and hands. A new dawn for the beneficiaries. 
Thanks to the Government of India for this humanitarian assistance project in Vietnam in the year 2022, about 597 physically challenged people in Phu Yen and Dak Lak provinces were provided artificial limbs through the BMVSS at the Jaipur Foot Camp Vietnam. The project signifies continued  friendship and trust between two countries on occasion of 50 years of establishment of diplomatic relationship and 75 years of India’s independence.

Hãy nhìn nụ cười trên gương mặt của họ !
Hôm qua, ngày 17 tháng 01 năm 2023, là ngày cuối cùng của trại lắp chân tay giả Jaipur tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong 20 ngày qua, bảy kỹ thuật viên từ tổ chức Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS) đã làm và lắp chân tay giả cho 333 người hưởng lợi của tỉnh Đắk Lắk. Một bình minh mới cho những người thụ hưởng.
Cảm ơn Chính phủ Ấn Độ về dự án hỗ trợ nhân đạo này tại Việt Nam trong năm 2022, Có 597 người khuyết tật về thể chất ở tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk đã được cung cấp chân tay giả thông qua tổ chức BMVSS, Jaipur, Ấn Độ tại Trại lắp chân giả Jaipur ở Việt Nam. Dự án thể hiện tình hữu nghị và sự tin cậy không ngừng giữa hai quốc gia nhân dịp 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 75 năm độc lập của Ấn Độ.


Go to Top