From 1st May 2018 the Consular and Visa fee will be charged only in Vietnamese Dong (VND)/ Từ ngày 01/05/2018, lệ phí thị thực và các dịch vụ lãnh sự sẽ được thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VND) 
Previous Stop Play Next
Use of Thuraya/Irridium Satellite phones is banned in India. Unauthorized use of such phones will lead to confiscation of the same and will attract prosecution as per relevant laws governing use of satellite phones in India. Visitors are advised not to carry/use satellite phones during their visit to India. Ấn Độ cấm sử dụng điện thoại vệ tinh Thuraya/Irridium. Người sử dụng trái phép loại điện thoại này sẽ bị tịch thu điện thoại và khởi tố theo luật pháp liên quan đến việc sử dụng điện thoại vệ tinh tại Ấn Độ. Vì vậy, du khách khi đến thăm Ấn Độ không nên mang theo hay sử dụng điện thoại vệ tinh.
 
 


Go to Navigation