About Us Press Releases

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Dr. Thongloun Sisoulith, Prime Minister of Lao People’s Democratic Republic

Posted on: June 25, 2020 | Back | Print

Phone call between Prime Minister Shri Narendra Modi and H.E. Dr. Thongloun Sisoulith, Prime Minister of Lao People’s Democratic Republic

June 12, 2020

Prime Minister Shri Narendra Modi spoke on phone today with His Excellency Dr. Thongloun Sisoulith, Prime Minister of Lao People’s Democratic Republic.

The two leaders exchanged views on the health and economic challenges posed by the global COVID-19 pandemic. The Prime Minister commended the effective measures undertaken by the Government of Lao PDR to contain spread of the pandemic in Laos.

Both leaders agreed on the need for international cooperation, and for sharing of best-practices and experiences, in order to prepare for the post-COVID world.

PM highlighted India’s historic and cultural links with Laos and expressed satisfaction at being involved in the restoration of the World Heritage Site at Vat Phou. Lao PM thanked Prime Minister for India’s support for Lao’s development programmes, in capacity building and for scholarships.

PM reiterated India’s commitment to continue its development partnership with Lao PDR, a valued partner in India’s extended neighbourhood.

New Delhi
June 12, 2020

Điện đàm giữa Thủ tướng Narendra Modi và Ngài Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Thủ tướng Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với Ngài Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ngày hôm nay.
Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về những thách thức kinh tế và sức khỏe trong bối cảnh của đại dịch toàn cầu COVID-19. Thủ tướng đã khen ngợi những biện pháp hiệu quả mà Chính phủ Lào đã thực hiện để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch tại đất nước này.  

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết của hợp tác quốc tế, và sự chia sẻ những kinh nghiệm cũng như biện pháp hiện quả nhất nhằm chuẩn bị cho tình hình sau đại dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh những mối liên hệ về lịch sử và văn hóa của Ấn Độ với Lào đồng thời thể hiện sự vui mừng khi Ấn Độ có thể góp phần vào việc phục dựng Di Sản Văn Hóa Thế Giới tại Vat Phou. Thủ tướng Lào cảm ơn sự giúp đỡ của Thủ tướng Ấn Độ trong các chương trình phát triển của Lào nhằm xây dựng năng lực và các suất học bổng.

Thủ tướng nhấn mạnh cam kết của Ấn Độ trong việc tiếp tục quan hệ hợp tác đối tác phát triển với Lào, một láng giềng mở rộng quý báu của Ấn Độ.

New Delhi
Ngày 12 tháng 6 năm 2020